Privacyverklaring Brouwerij Egmond

Algemeen over de Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Toepassing van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van  de onderneming  en merken van Brouwerij Egmond B.V., Brouwerij Egmond verkoopmaatschappij B.V. en Brouwerij Egmond Holding B.V.. Brouwerij Egmond is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de Websites en Apps. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de bedrijfsonderdelen en merken van Brouwerij Egmond.

Onder Brouwerij Egmond vallen onder andere de volgende merken of handelsnamen:

 • Sancti Adalberti

Welke persoonsgegevens verwerkt Brouwerij Egmond en voor welke doeleinden?

Een groot deel van onze Websites en Apps kan gebruikt worden zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde (delen van) Websites en Apps, is het nodig dat Brouwerij Egmond persoonsgegevens verwerkt. Brouwerij Egmond verwerkt persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):
  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
  • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de Websites en Apps, locatiegegevens, cookie ID en contact met Consumer Contact & Care of Customer Care.
 • Consumenten of horecaondernemers (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via een Brouwerij Egmond webshop:
  • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

Brouwerij Egmond verwerkt persoonsgegevens als volgt:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten: log-in naam en wachtwoord (om een account aan te maken), naam,postadres, emailadres en telefoonnummer (voor de afhandeling van de aankoop en het geval dat we daarover met jou moeten communiceren), geboortedatum (omdat we verplicht zijn je leeftijd te checken voordat je onze Websites en Apps bezoekt), betaalinformatie, klantnummer;
 • Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via ons contactformulier: naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt;
 • Voor marketingdoeleinden, zoals:
  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Brouwerij Egmond Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
  • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de bedrijfsonderdelen van Brouwerij Egmond om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen: (i) persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, (ii) interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de Websites en Apps, locatiegegevens, cookie ID;
 • Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole. In sommige gevallen is het daarbij nodig jouw gegevens aan andere organisaties door te geven, zoals aan de Belastingdienst;
 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Aan wie verstrekt Brouwerij Egmond persoonsgegevens?

Brouwerij Egmond verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Brouwerij Egmond verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Brouwerij Egmond. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Brouwerij Egmond helpen bij de uitvoering van diensten voor jou, de levering van producten aan jou of om onze Websites en Apps te onderhouden. Deze derde partijen kunnen zijn:

 • Brouwerij Egmond bedrijfsonderdelen vanwege gedeelde IT systemen;
 • (IT) service providers;
 • payment service providers;
 • -onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EU worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer dergelijke internationale gegevensoverdracht plaatsvindt van een EU-land naar een ontvanger in een land met een ander gegevensbeschermingsregime, zorgen wij ervoor dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende maatregelen te nemen.

Hoe lang bewaart Brouwerij Egmond persoonsgegevens?

Brouwerij Egmond bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard. Als je account op een van onze Websites en Apps gedurende twee jaar inactief is, wordt je account verwijderd. In veel gevallen is het ook mogelijk om je gehele account zelf te verwijderen. klantenservice bewaart gegevens tot een jaar na de datum dat de vraag of klacht is opgelost of het verzoek is gesloten.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Brouwerij Egmond heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. Brouwerij Egmond kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten Brouwerij Egmond’s controle ligt. Onze Websites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen.

Daarnaast is Brouwerij Egmond, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Brouwerij Egmond, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Cookies

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek die ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan Brouwerij Egmond en/of externe partijen. Een laatste voorbeeld van een soortgelijke techniek is een beacon. Dat is een klein apparaat dat bijvoorbeeld in een horecalocatie of op een evenemententerrein kan worden geplaatst. Deze beacon kan door middel van het activeren van Bluetooth-technologie, in combinatie met het downloaden van een van onze App(s) of een app van een derde partij, signalen ontvangen en verzenden naar bezoekers met smartphones die zich in de buurt van deze beacon bevinden. Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken vind je in ons separate Cookiebeleid .

Jouw privacyrechten

Inzageverzoek

Je kunt een overzicht van de door Brouwerij Egmond verwerkte persoonsgegevens opvragen.
Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek

Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die Brouwerij Egmond van jou verwerkt. Brouwerij Egmond zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en Brouwerij Egmond richtlijnen. Houd er rekening mee dat Brouwerij Egmond jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan je verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare wijze. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door Brouwerij Egmond. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal Brouwerij Egmond je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Contact met Brouwerij Egmond

Privacyverzoeken

Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten aan Brouwerij Egmond.  Dit kun je doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy, en in het opmerkingenveld om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat Brouwerij Egmond je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Voor overige vragen of verzoeken kunnen consumenten telefonisch, via de website of per post contact opnemen met klantenservice van Brouwerij Egmond.

Telefonische klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 072 303 0404

Online contactformulier

Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres

Post kan worden gericht aan:

Brouwerij Egmond B.V.

Weg over de Bisschop 1b

1934 CS Egmond aan den Hoef

Wijziging van deze Privacyverklaring

Brouwerij Egmond kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Brouwerij Egmond raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze Privacyverklaring, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28-okt-2019